Název firmy:
Louda Auto a.s.
Sídlo firmy:
Choťánky 166
-29001 Poděbrady
Právní forma:
Akciová společnost
Telefon:
+420 461 530 531
Fax:
E-mail:
IČO:
46358714
Soudní příslušnost:
B 19975 vedená u Městského soudu v Praze
DVR:
DIČ:
CZ699002678
Bankovní spojení:
Česká spořitelna
Kód banky:
0800
Číslo účtu:
7011992
IBAN:
CZ67550000000005688506001